sf-film

Økonomi nyheter
Når bør man ta et lån uten sikkerhet

Når bør man ta et lån uten sikkerhet

Det er flere situasjoner hvor det er mer praktisk med et lån uten sikkerhet enn et lån med sikkerhet. I hovedsak benytter privatpersoner seg av lån med sikkerhet for å kjøpe seg bolig eller hvis man skal kjøpe seg bil. Man kan også benytte seg av bedriftslån med sikkerhet hvis man kan tilby sikkerhet i bolig eller for eksempel i et varelager man har i bedriften.

Det er vanskelig å låne penger til å starte opp en bedrift hvis man ikke kan stille med sikkerhet. Det gjelder også i en del andre situasjoner, som for eksempel når man skal pusse opp eller bygge på boligen. Dette vil sannsynligvis gi en verdiøkning på boligen, men man kan ikke benytte seg av denne verdiøkningen før oppussingen er utført.

Denne siden lister aktører for lån uten sikkerhet i Norge

Situasjoner hvor man kan benytte seg av et lån uten sikkerhet kan derfor være når man skal starte opp en bedrift basert på en god ide, men ikke har noe sikkerhet man kan tilby. Hvis man ikke har sikkerhet, vil man sannsynligvis ikke få et ordinært bedriftslån, og da er det mer praktisk å benytte seg av et lån uten sikkerhet. Det kan også være tilfelle hvis man ønsker å pusse opp en bolig eller bygge på. I en slik situasjon kan man refinansiere med sikkerhet etter prosjektet er utført og man kan påvise at verdien på boligen er økt. Ellers finnes det mange situasjoner hvor man ikke får lånt penger med sikkerhet. Da er eneste valget å låne penger uten sikkerhet.

For eksempel kan dette være hvis man ønsker å låne penger til en reise eller til innkjøp av forbrukervarer av forskjellig type, som tv-er, vaskemaskiner eller liknende.

Forskjell på lån med og uten sikkerhet

Hva er egentlig forskjellen på et lån med sikkerhet og et uten sikkerhet?

Når man tar opp et lån med sikkerhet, så må man tinglyse lånet mot eiendelen man kjøper. For eksempel hvis man kjøper en bolig, så vil man ikke få betalt boligen før man har tinglyst gjelden. Det betyr at banken vil ha rett til å kreve at boligen blir solgt for å dekke gjelden hvis du ikke betaler det du skylder.

Når man låner penger uten sikkerhet, så vil ikke dette lånet knyttes mot eiendelene man kjøper eller investerer i. Men det betyr ikke at man ikke likevel må betale tilbake lånet. Hvis man ikke betaler tilbake et lån uten sikkerhet, så vil tilbyder benytte seg av rettslige midler for å hente inn det du skylder. Du kan da likevel bli pålagt å selge eiendeler hvis du ikke betaler, og du kan også bli pålagt at avdragene trekkes direkte fra lønn. Fordelen med å låne penger uten sikkerhet er med andre ord ikke tilbakebetalingen, men at man kan få låne penger selv om man ikke har noen sikkerhet å tilby.

Finansier egen bedrift med lån uten sikkerhet

I Norge ønsker ikke banker noen risiko når de låner bort penger. De ønsker å tjene så mye som mulig på hver krone de låner ut. Du vil derfor ikke bli tilbudt et bedriftslån fra en bank med mindre du kan tilby sikkerhet.

Hvis du ønsker å starte opp en bedrift og ikke har noe å stille som sikkerhet, så må du derfor finansiere oppstarten med et lån uten sikkerhet. Det betyr at man ikke kan benytte et tradisjonelt bedriftslån, men at man må benytte seg av et forbrukslån. Prosessen for å få denne typen lån er vesentlig enklere enn om man skal benytte seg av lån med sikkerhet.

Når man skal pusse opp kan man benytte lån uten sikkerhet

Oppussing er et annet alternativ hvor det er praktisk å benytte seg av et lån uten sikkerhet, som man senere kan refinansiere med sikkerhet om man ønsker det.